Tukea ja toimintaa

Omaiselle

Muistisairauteen sairastuminen koskettaa aina sairastuneen lisäksi myös hänen lähipiiriään. Läheisetkin tarvitsevat tukea muuttuneessa elämäntilanteessa ja sairauden edetessä. Oulun Seudun Muistiyhdistyksellä järjestetään omaisten keskusteluiltoja pääsääntöisesti aina kuukauden viimeinen maanantai. Tarkemmat ajankohdat löytyvät Tapahtumakalenterista. Myös muulloin, kun tukea ja neuvoja tarvitset, voit olla yhteydessä muistiyhdistyksen työntekijöihin puhelimitse tai tulla käymään toimistolla. Mikäli omien vertaisryhmiin osallistumisien lisäksi on kiinnostusta osallistua myös yhdessä puolison kanssa erilaisiin ryhmätoimintoihin, voi olla yhteydessä Kaarna -hankkeen työntekijöihin.

Asioiden mietityttäessä ja halutessasi keskustella, voit soittaa Muistiliiton valtakunnalliseen tukipuhelimeen – Vertaislinja 0800 9 6000 – joka päivä klo 17-21 välisenä aikana. Palvelu on tarkoitettu muistisairaiden läheisille ja puhelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia. Halutessasi voit soittaa nimettömänä. Puheluihin vastaavat koulutetut vapaaehtoistoimijat. Asiantuntijatietoa muistisairauksista, hoidoista ja palveluista antaa valtakunnallinen puhelinpalvelu Muistineuvo 09 8766 550, joka palvelee maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin klo 12-17.

Omaiset voivat hakea tuetuille lomille. Omaishoitajalomilla saa virkistystä ja vertaistukea sekä niillä on mahdollisuus myös kahdenkeskiseen neuvontaan ja ohjaukseen. Lomaohjaajina toimivat muistiyhdistyksen työntekijät.

Puhelintuki:

Vertaislinja
Muistineuvo

Työikäiselle

Oulun Seudun Muistiyhdistyksellä on toimintaa, joka on tarkoitettu työikäisenä muistisairauteen sairastuneille tai muististaan huolestuneille:

Päivätoiminta Muistiparkki tarjoaa kuntouttavia vertaisryhmiä joka arkipäivä. Muistiparkissa järjestetään myös omaisteniltoja Muistiparkissa käyvien muistisairaiden läheisille.

Kiinni Elämässä toiminnan tarkoitus on antaa tukea, silloin kun muistisairausdiagnoosi on vasta saatu, eikä vielä ole tarvetta tai halua esimerkiksi päivätoimintaan. Muistisairauteen sairastuneille tarkoitettujen klubitapaamisten lisäksi järjestetään tapaamisia myös omaisille sekä tilaisuuksia ja virkistystä, joihin voi osallistua yhdessä.


Ikääntyvälle

Ikääntyminen aiheuttaa useimmiten vain vähän muutoksia muistitoimintoihin. Pientä heikentymistä silti tapahtuu, sillä aivotkin ikääntyvät kuten muukin keho. Lue lisää ikääntymisen vaikutuksista muistiin tästä. Linkistä löytyy tietoa myös laajemmin aivoista ja muistista, muistisairauksista ja niin edelleen. Kannattaa käydä tutustumassa.

Ikä kuitenkin nostaa riskiä muistisairauteen sairastumiseen ja jos oma tilanne kovasti huolestuttaa sekä itseä että läheisiä, kannattaa hakeutua muistitutkimuksiin. Tutkimuksista voi tiedustella esimerkiksi oman kunnan muistiyhdyshenkilöltä.

Oulun Seudun Muistiyhdistyksen Kaarna -hanke on tarkoitettu eläkeiässä oleville pariskunnille, joista toinen puolisoista on sairastunut muistisairauteen. Hankkeen toiminnan tavoitteena on, että yhteisen mielekkään tekemisen sekä oikea-aikaisen tiedon ja tuen myötä parisuhde ei muutu liian nopeasti hoitosuhteeksi. Hanke järjestää monenlaista toimintaa, joihin puolisot osallistuvat yhdessä.

Tervetuloa mukaan muuhunkin yhdistyksen toimintaan kuten kahviloihin, avoimiin oviin, yleisöluentoihin ja niin edelleen. Katso tulevat tapahtumat Tapahtumakalenterista. Yhdistyksen jäsenenä pääset mukaan esimerkiksi retkille ja teattereihin muita edullisemmin.


Pariskunnille

Kun toinen puolisoista sairastuu muistisairauteen, myös parisuhde tarvitsee tukea. Muistisairaus muuttaa puolisoiden rooleja, keskinäistä vuorovaikutusta ja arjen sujumista. Yhteinen osallistuminen esimerkiksi ryhmiin ja retkiin vahvistaa yhteenkuulumisen tunnetta, mutta lisäksi tarvitaan oikea-aikaista tietoa ja muunlaista tukea. Muistiyhdistyksen Kaarna-hanke (Veikkauksen tuella 2020-2022) on muistipariskuntia varten.


Ammattilaiselle

Oulun Seudun Muistiyhdistyksestä on saatavilla ammattilaisille tukea ja neuvontaa muistityöhön. Pohjois-Pohjanmaan Muistiluotsi toimii sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten muistityön koordinaattorina toiminta-alueellaan.

Vertaistapaamisia järjestetään kaksi kertaa vuodessa alueen ammattilaisille. Koordinointiin kuuluu myös alueen ammattilaisille tiedottaminen. Jos haluat mukaan postituslistalle, ilmoita sähköpostiosoitteesi yhdistys(at)osmy.fi tai p. 040-718 1707.

Emme voi järjestää ammatilaisten lakisääteistä täydennyskoulutusta. Yhdistyksen koulutuksista lisätietoja Luennot ja koulutukset-sivulta.


Koulutukset

Muistiyhdistys järjestää erilaisia koulutuksia sosiaali- ja terveydenhoitoalan ammattihenkilöstön työn tueksi. Ammattihenkilöstölle tarjotaan räätälöityä koulutusta, jossa sisältö määritellään kohderyhmän tarpeiden mukaan.

Aihesisällöistä riippuen kouluttajina toimivat yhdistyksen omat työntekijät tai muut asiantuntijat, esim. geriatri.

Tavallisimpia koulutusaiheita ovat mm:

  • Muistisairaudet ja niiden hoito
  • Käytösoireet ja niiden hoito
  • Muistisairaan henkilön kohtaaminen
  • Kuntoutumista edistävä työote muistityössä
  • Virikkeellisyys ja aktiivinen arki
  • Aivoterveyden edistäminen – voiko muistisairautta ennaltaehkäistä?
  • Todettu muistisairaus-kuinka varautua tulevaan?

Muut aiheet toiveidenne ja omien mahdollisuuksiemme mukaan.

Pyydä tarjous yhdistys@osmy.fi tai p. 044-0332 992.


Tulevat tapahtumat näet tapahtumakalenterista.