Lähelläsi -hanke 2016-2019

Lähelläsi –hanke on tarkoitettu eläkeiässä oleville pariskunnille, joista toinen puolisoista on sairastunut etenevään muistisairauteen. Hankkeen toiminnan tavoitteena on, että yhteinen mielekäs tekeminen sekä oikea-aikainen tieto ja tuki ylläpitävät ja vahvistavat parisuhdetta muuttuvassa elämäntilanteessa. Hanke järjestää monipuolista ryhmä- ja virkistystoimintaa, johon puolisot osallistuvat yhdessä.

Hankkeen varsinainen kehittämisen kohde on pariskunnille tarkoitettu Lähelläsi-kurssimalli. Mallia työstetään vuosina 2017 ja 2018 toteutettujen kurssipilotointien pohjalta. Kurssin punaisena lankana ovat muistisairauden myötä muuttuva parisuhde, vuorovaikutus, tunteet ja yhteinen merkityksellinen arki. Kehittämistyön tuloksena tullaan laatimaan ammattihenkilöille suunnattu Lähelläsi-kurssi -ohjaajan opas, joka löytyy valmistuttuaan materiaaleineen yhdistyksen nettisivuilta. Keväällä 2018 valmistui toimintaterapian opinnäytetyönä Yhdessä muistisairauden kanssa -opas pariskunnille, joka myös on tulostettavissa nettisivuiltamme.  Vuosi 2019 on hankkeen viimeinen toimintavuosi, joten se kuluu suurelta osin myös hankkeen tulosten, kerätyn ja opitun tiedon sekä tuotosten levittämiseen monin eri tavoin.

Pariskunnilla on ollut mahdollisuus osallistua hankkeen toiminnan suunnitteluun ja arviointiin “Lännärit”-toiminnan kautta. Lännärit on pariskunnista koottu asiantuntijaraati, joka kokoontuu muistiyhdistyksellä noin neljä kertaa vuodessä. Vuoden 2019 helmikuussa lännärit kävivät virkistys- ja vaikuttamismatkalla Helsingissä, missä tutustuttiin sosiaali- ja terveysjärjestöjen hankkeiden avustuskeskukseen (Stea) sekä eduskuntataloon. Lisäksi järjestettiin yhdessä Muistiliiton kanssa Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa tilaisuus, jossa päättäjille luovutettiin pariskuntien laatima kannanotto. Matkalla myös virkistyttiin teatterissa sekä toisten seurassa jutellen. KUTSU Kansalaisinfo Elämä edellä

Pariskuntatoiminnan lisäksi hanke vastaa MIKE -työvälineen kehittämisestä ja juurruttamisesta. MIKE on työväline, jolla arvioidaan muistisairaan ihmisen koettua elämänlaatua. Menetelmällä on omat nettisivut muistimike.fi.


Lähelläsi-hankkeen työntekijät

maaret_merilainen

Maaret Meriläinen, toimintaterapeutti
040 5209 172

minna_kangas

Minna Kangas, fysioterapeutti
040 5209 173

sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@osmy.fi