Kaarna

Kaarna-hanke on tarkoitettu eläkeikäisille pariskunnille, joista toisella puolisoista on muistisairaus. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa sekä puolisoiden että heidän parisuhteen hyvinvointia ja lisätä osallisuuden mahdollisuuksia. Keskiössä on muistipariskuntien oma kokemusasiantuntijuus. Hankkeen alussa tärkeässä roolissa ovat Kaarna-työpajat, joissa jo pidempään muistisairauden kanssa eläneet pariskunnat pohtivat yhdessä sairauden alkutaipaleella saamaansa tukea sekä tukea, jota olisivat tarvinneet, mutta jääneet ilman. Työpajojen anti on tärkeää tietoa, josta hankkeen työntekijät Maaret ja Minna koostavat tuentarpeiden “teemakartaston”. Tämän kartaston avulla tullaan tarjoamaan yksilöllistä tukea uusille, vasta diagnoosin saaneille muistipariskunnille ja sitä myöten on mahdollista jatkossa kehittää tarjottavaa ensitietoa. Työpajoja järjestetään syksyllä 2020 noin seitsemällä paikkakunnalla. Vaikka työpaja nimenä kuulostaa työteliäältä, ovat ne kuitenkin mukavia vertaistuellisia kohtaamisen paikkoja, joten niihin kannattaa rohkeasti tulla mukaan (lisätietoa Minnalta tai Maaretilta) .

Hanke kehittää myös muistipariskuntien mahdollisuuksia toimia vapaaehtoisina itselleen sopivilla tavoilla. He voivat toimia mm. ryhmien vastuuhenkilöinä, kokemuspuhujina esimerkiksi opiskelijoille sekä tukipariskuntina toisille muistipariskunnille. Vapaaehtoisena toimiminen on merkityksellistä ja tärkeää monelle taholle sekä ihmiselle, joten sen mahdollistumista on tarpeen tukea.Vapaaehtoisena toimivat pariskunnat saavat tehtäväänsä perehdytyksen sekä tarvittavan koulutuksen ja virkistyksen.

Pariskunnat voivat myös osallistua hankkeen järjestämään avoimeen vertaistoimintaan eli retkille ja lomille sekä erilaisiin tilaisuuksiin, kuten tanssit, luennot, kauden aloitustapamiset yms. Syyskauden 2020 avaava startti-tapahtuma järjestetään 26.8. Koskelankylän Walolla (lisätietoa Minnalta tai Maaretilta). Tervetuloa mukaan!

Jotta hanke olisi mahdollisimman paljon pariskuntien toiveiden ja tarpeiden mukainen, perustetaan pariskunnista Kompassi-porukka, joka toimii hanketyöntekijöiden rinnalla hankkeen toiminnan ideoinnissa, suunnittelussa ja arvioinnissa. Poiju on puolestaan ammattilaisista koottu hankkeen ohjausryhmä.


Kaarna-hankkeen työntekijät

maaret_merilainen

Maaret Meriläinen, muistiasiantuntija, toimintaterapeutti, seksuaalineuvoja
040 5209 172

minna_kangas

Minna Kangas, muistiasiantuntija, fysioterapeutti
040 5209 173

sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@osmy.fi