aivosilta-hanke

Työikäiselle muististaan huolestuneelle

Aivosilta-hankkeen tavoitteena on parantaa työikäisten muististaan huolestuneiden elämänlaatua aivoterveyttä edistävien toimintamallien avulla. Hanke suuntautuu työikäisiin, alle 65-vuotiaisiin oululaisiin, joiden toimintakyky on voinut laskea työuraa vaarantavalla tavalla. Hankkeen toimintaan osallistuva voi olla esimerkiksi työtön, sairauslomalla tai työkyvyttömyyseläkkeellä oleva oululainen, joka on muististaan huolissaan. Aivosilta-hanke vie tietoa muistista ja aivoterveydestä myös työpaikoille sekä työterveyshuoltoon. Hankkeen aikana järjestetään lisäksi erilaisia yleisöluentoja ja tapahtumia aiheeseen liittyen.

Toimintaamme:

  • Aivokööri – aivoterveyttä edistävä ryhmä työikäisille muististaan huolestuneille.
  • Aivorassi – aivotreeniryhmä työikäisille muististaan huolestuneille.
  • Aivotreffit – henkilökohtaiset aivoterveyskeskustelut työikäisille muististaan huolestuneille.
  • Aivovartti – tietoa työpaikoille ja työterveyshuoltoon työikäisen muistista ja aivoterveydestä.

Vuoden 2019 toimintaa:

Oletko muististasi huolestunut 18-65-vuotias? Ahaa! Aivotreeniharjoituksilla treenataan aivoja monipuolisten kynä-paperitehtäviä avulla. Tehtävät tehdään ohjatusti, rennossa ilmapiirissä vailla suorituspaineita. Aivojen haastaminen ja harjoittaminen huoltavat aivoja ja siitä on hyötyä myös arjen pulmissa.

Aivorassien kokoontumiset:

Kevään Aivorassit ovat päättyneet. Syksyn uusista ryhmistä tulossa tietoa myöhemmin.

Haluatko vapaaehtoiseksi Aivorassi-ohjaajaksi? Ota yhteyttä Kaisaan tai Paulaan.


Oletko muististasi huolestunut 18-65-vuotias? Tiesitkö, että aivoterveyden edistämisellä voit vaikuttaa muistin toimintoihin? Tervetuloa mukaan tekemään aivoterveellisiä elintapamuutoksia rennossa ilmapiirissä!

Aivoköörien kokoontumiset:

Kevään Aivoköörit ovat päättyneet/päättymässä. Syksyn uusista Aivokööreistä tiedotamme myöhemmin.

Aivokööri on työikäiselle muististaan huolestuneelle suunnattu ryhmätoimintamalli. Siihen on koottu sisällöt 14-kokoontumiskerran ohjaamiseen. Aivoköörissä motivoidaan ihmisiä aivoterveellisiin elintapamuutoksiin ja sitä kautta tuetaan elämänlaadun kohentumista. Aihealueet tukevat laajasti hyvinvointia: Liikunta, Ravinto, Uni ja lepo, Kulttuuri ja taide, Painonhallinta, Päihteet, Kipu ja lääkkeet, Aivojen vammat ja häiriöt, Mieliala, Sosiaaliset verkostot, Muistin toiminta.

Oletko ammattilainen tai työikäisten ryhmiä ohjaava vapaaehtoinen? Jos olet kiinnostunut Aivoköörimallin käytöstä ja materiaaleista, ota yhteyttä Kaisaan tai Paulaan.


Jos olet työikäinen muististasi huolestunut ja kaipaat tukea elintapamuutokseen, sovi henkilökohtainen aivoterveyskeskustelu Kaisan tai Paulan kanssa.

Pyydä työpaikallesi Aivovartti – uusia työtapoja työntekijän ja työnantajan hyödyksi! Osaatko varmistaa työn tekemisen rajat? Miten hallitset keskeytyksiä? Onko työrauhasta tietoakaan? Kuinka vähennät tietotulvaa tai työn kuormittavuutta? Näistä ja muista Kognitiivisen ergonomian aiheista tunnin maksuttomassa Aivovartissa. Aivovartti-työpajassa (3h) voidaan syvemmin ratkoa kunkin työyhteisön kuormitustekijöitä.

Aivovartti käy myös työterveyshuolloissa puhumassa muistista, aivoterveydestä ja työikäisen muistioireiden tunnistamisesta.

YLEISÖLUENTO:

Apetta aivoille -yleisöluento

ma 4.11.2019 klo 18-19.30

Keskustan seurakuntatalo, Isokatu 17, 90100 Oulu

TAPAHTUMIA:

TERVE-SOS -tapahtuma

to 23.-pe 24.5.2019 Oulun teatteri

Mukana Aivosilta-hanke yhdessä Toimintakyky kuntoon -avustusohjelman ja Neuroneuvomon kanssa.

KOULUTUKSIA:

Aivokööri tutuksi – perehdyttämisiltapäivä

ti 28.5.2019 klo 12-15.30

Paikka OAJ:n tilat: Asemakatu 22 A, 90100 Oulu

Maksuton. Sisältää iltapäiväkahvit.

Ilmoittautuminen 20.5. mennessä kaisa.hartikka@osmy.fi

_______

Ahaa! -aivotreeniohjaajakoulutus vapaaehtoisille

13.-14.8. ja 22.-23.8.2019 Oulu

klo 8.45-16. Tarkempi paikka varmistuu myöhemmin.

Koutuksen järj. yhteistyössä Aivosilta-hanke ja P-P:n Muistiluotsi

Hakulomake ja ilmoittautuminen:

https://my.surveypal.com/Ahaa

_______

Aivomatkalaukun perehdytyspäivä vapaaehtoisille

ti 5.11.2019 klo 10-15

OAJ:n tilat, Asemakatu 24 A, 90100 Oulu

Ilmoittautuminen ja lisätietoja: minna.kaltio@osmy.fi

Järj. yhteistyössä Aivosilta-hanke ja P-P:n Muistiluotsi


Työntekijät:

kaisa_hartikka

Kaisa Hartikka, Aivoterveysasiantuntija
p. 050 4632 458

paula_mustonen

Paula Mustonen, Aivoterveysasiantuntija
p. 050 4632 048

sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@osmy.fi

Ota rohkeasti yhteyttä, jos olet muististasi huolissasi tai haluat tehdä yhteistyötä kanssamme!

Aivosilta-hanke kuuluu Sosiaali- ja terveysministeriön perustamaan Toimintakyky kuntoon -avustusohjelmaan työikäisten toimintakyvyn parantamiseksi.

tyokykykuntoon_kuva