aivosilta-hanke

Työikäiselle muististaan huolestuneelle

Aivosilta-hankkeen tavoitteena on parantaa työikäisten muististaan huolestuneiden elämänlaatua aivoterveyttä edistävien toimintamallien avulla. Hanke suuntautuu työikäisiin, alle 65-vuotiaisiin oululaisiin, joiden toimintakyky on voinut laskea työuraa vaarantavalla tavalla. Hankkeen toimintaan osallistuva voi olla esimerkiksi työtön, sairauslomalla tai työkyvyttömyyseläkkeellä oleva oululainen, joka on muististaan huolissaan. Aivosilta-hanke vie tietoa muistista ja aivoterveydestä myös työpaikoille sekä työterveyshuoltoon. Hankkeen aikana järjestetään lisäksi erilaisia yleisöluentoja ja tapahtumia aiheeseen liittyen.

Toimintaamme:

  • Aivorassi – aivotreeniryhmä työikäisille muististaan huolestuneille.
  • Aivokööri – aivoterveyttä edistävä ryhmä työikäisille muististaan huolestuneille.
  • Aivotreffit – henkilökohtaiset aivoterveyskeskustelut työikäisille muististaan huolestuneille.
  • Aivovartti – tietoa työpaikoille ja työterveyshuoltoon työikäisen muistista ja aivoterveydestä.
  • Luennot
  • Koulutukset

Vuoden 2019 toimintaa:

Oletko muististasi huolestunut 18-65-vuotias? Ahaa! Aivotreeniharjoituksilla treenataan aivoja monipuolisten kynä-paperitehtäviä avulla. Tehtävät tehdään ohjatusti, rennossa ilmapiirissä vailla suorituspaineita. Aivojen haastaminen ja harjoittaminen huoltavat aivoja ja siitä on hyötyä myös arjen pulmissa.

Aivorassien kokoontumiset:

Aivorassi Rajakylän olohuoneella
Torstaisin 3.10.-5.12.2019 klo 15-16
Rajakylän olohuone, Tervakukkatie 38-40 B 10, Oulu
Ohjaajina: Päivi Selin ja Sirkka-Liisa Määttä
Tiedustelut ja ilmoittautumiset p. 050 4632 048 / Paula Mustonen

Aivorassi Kaakkurin asukastuvalla
Keskiviikkoisin 28.8.-4.12.2019 klo 14-15.30 (ei ryhmää 9.10. ja 13.11.)
Kaakkurin asukastupa, Pesätie 13, Oulu.
Ohjaajina: Nina Keränen ja Sari Penttilä
Tiedustelut ja ilmoittautumiset p. 050 4632 048 / Paula Mustonen

Haluatko vapaaehtoiseksi Aivorassi-ohjaajaksi? Ota yhteyttä Kaisaan tai Paulaan.


Oletko muististasi huolestunut 18-65-vuotias? Tiesitkö, että aivoterveyden edistämisellä voit vaikuttaa muistin toimintoihin? Tervetuloa mukaan tekemään aivoterveellisiä elintapamuutoksia rennossa ilmapiirissä!

Aivoköörien kokoontumiset:

Aivokööri Kumppanuuskeskuksella
Maanantaisin 2.9.-2.12.2019 klo 12-13.30 (ei ryhmää 28.10.)
Kumppanuuskeskus, Pysäkki-tila, 1.krs, Kansankatu 53.
Ryhmä toteutetaan Aivosilta-hankkeen ja Oulun seudun Aivovammayhdistyksen yhteistyönä.
Ilmoittautuminen ja lisätietoja: Kaisa Hartikka 050 463 2458.

Aivokööri Kaakkurin asukastuvalla
Keskiviikkoisin 28.8.-4.12.2019 klo 14-15.30
Kaakkurin asukastuvalla, Pesätie 13, Oulu.
Ryhmä toteutetaan Aivosilta-hankkeen ja Kaakkurin asukasyhdistyksen yhteistyönä.
Ilmoittautuminen ja lisätietoja: Paula Mustonen 050 4632 048.

Aivokööri Rajakylän olohuoneella
Tiistaisin 17.9.-10.12. klo 14-15.30
Rajakylän olohuone, Tervakukkatie 38 B 10, Oulu.
Ryhmä toteutetaan Aivosilta-hankkeen ja ITU2-hankkeen yhteistyönä.
Ilmoittautuminen ja lisätietoja: Paula Mustonen 050 4632 048.
Aivokööri on työikäiselle muististaan huolestuneelle suunnattu ryhmätoimintamalli. Siihen on koottu sisällöt 14-kokoontumiskerran ohjaamiseen. Aivoköörissä motivoidaan ihmisiä aivoterveellisiin elintapamuutoksiin ja sitä kautta tuetaan elämänlaadun kohentumista. Aihealueet tukevat laajasti hyvinvointia: Liikunta, Ravinto, Uni ja lepo, Kulttuuri ja taide, Painonhallinta, Päihteet, Kipu ja lääkkeet, Aivojen vammat ja häiriöt, Mieliala, Sosiaaliset verkostot, Muistin toiminta.

Oletko ammattilainen tai työikäisten ryhmiä ohjaava vapaaehtoinen? Jos olet kiinnostunut Aivoköörimallin käytöstä ja materiaaleista, ota yhteyttä Kaisaan tai Paulaan.


Jos olet työikäinen muististasi huolestunut ja kaipaat tukea elintapamuutokseen, sovi henkilökohtainen aivoterveyskeskustelu Kaisan tai Paulan kanssa.


Pyydä työpaikallesi Aivovartti – uusia työtapoja työntekijän ja työnantajan hyödyksi! Osaatko varmistaa työn tekemisen rajat? Miten hallitset keskeytyksiä? Onko työrauhasta tietoakaan? Kuinka vähennät tietotulvaa tai työn kuormittavuutta? Näistä ja muista Kognitiivisen ergonomian aiheista saat tietoa tunnin maksuttomassa Aivovartissa. Aivovartti-työpajassa (3h) voidaan syvemmin ratkoa kunkin työyhteisön kuormitustekijöitä.

Aivovartti käy myös työterveyshuolloissa puhumassa muistista, aivoterveydestä tai työikäisen muistioireiden tunnistamisesta.

Katso video: Suojaa aivosi työssä!

Katso video: Työikäinen, huolettaako muisti?


LUENNOT

Apetta aivoille -yleisöluento

Aivoterveellisiä ravitsemusvinkkejä sekä toiminnallisia tietoiskuja aivojen huoltamiseksi.

ma 4.11.2019 klo 18-19.30
Keskustan seurakuntatalo, Isokatu 17, 90100 Oulu
Johanna Lahtinen ja Marianna Ikonen
Apetta aivoille – avaimia aivoterveyteen -hanke, Keski-suomen Muistiyhdistys.
Järj. Aivosilta-hanke


KOULUTUKSET

Aivovartti tutuksi -perehdytys

pe 27.9.2019 klo 8.30-11 OAJ:n kokoustilat, Asemakatu 22, Oulu

Aivovartti on toimintamalli, jonka avulla viedään tietoa kognitiivisesta ergonomiasta aivotyötä tekevien työpaikoille. Perehdytyksessä kuulet luennon aiheesta, saat luennon materiaalit ja työpajan rungon käyttöösi sekä vinkkejä Aivovarttien toteuttamiseen työyhteisöissä. Perehdytyksen tarkoitus on juurruttaa mallia Oulun alueelle. Aivovartti tutuksi on suunnattu ammattilaisille, jotka aikovat hyödyntää mallia työssään: esim. työsuojeluvaltuutetut, työhyvinvointikoordinaattorit ja esimiehet.
Tilan vuoksi osallistujamäärä rajoitettu.
Ilmoittautuminen ja erityisruokavalio 20.9. mennessä: kaisa.hartikka@osmy.fi

Aivokööri tutuksi -perehdytys

to 3.10.2019  klo 12-15.30 OAJ:n kokoustilat, Asemakatu 22, Oulu

Aivoköörimalli on työikäisten pienryhmiin suunniteltu työväline, joka pitää sisällään valmiit suunnitelmat 14 kerran ryhmäkokonaisuuden ohjaamiseen. Iltapäivän aikana perehdymme Aivoköörin sisältöihin ja saat Aivokööripaketin käyttöösi. Perehdytyksen tarkoituksena on juurruttaa mallia Oulun alueelle. Aivokööri tutuksi on suunnattu ammattilaisille ja työikäisten ryhmiä ohjaaville vapaaehtoisille.
Tilan vuoksi osallistujamäärä rajoitettu.
Ilmoittautuminen ja erityisruokavalio 27.9. mennessä: kaisa.hartikka@osmy.fi

Aivomatkalaukun perehdytyspäivä vapaaehtoisille

ti 5.11.2019 klo 10-15 OAJ:n kokoustilat, Asemakatu 22, 90100 Oulu

Tutustutaan Apetta aivoille -Avaimia aivoterveyteen – hankkeen tuottaman Aivomatkalaukun sisältöön. Osallistuja saa valmista materiaalia, jolla synnyttää keskustekua ja toimintaa aivoterveellisistä aiheista.

Päivä on maksuton. Lounas omakustanteinen.

Ilmoittautuminen 28.10. mennessä: minna.kaltio (at) osmy.fi tai 044 784 8434

Järj. yhteistyössä Aivosilta-hanke ja P-P:n Muistiluotsi


Työntekijät:

kaisa_hartikka

Kaisa Hartikka, Aivoterveysasiantuntija
p. 050 4632 458

paula_mustonen

Paula Mustonen, Aivoterveysasiantuntija
p. 050 4632 048

sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@osmy.fi

Ota rohkeasti yhteyttä, jos olet muististasi huolissasi tai haluat tehdä yhteistyötä kanssamme!

Aivosilta-hanke kuuluu Sosiaali- ja terveysministeriön perustamaan Toimintakyky kuntoon -avustusohjelmaan työikäisten toimintakyvyn parantamiseksi.

tyokykykuntoon_kuva