Korona-ajan kysely muistisairaille ja läheisille

Kysely koronapandemian vaikutuksista muistisairaiden henkilöiden ja läheisten elämään

Muistiliitto kerää yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa tietoa muistisairaiden henkilöiden ja heidän läheistensä kokemuksista koronapandemian aikana. 

Haluamme kuulla miten muistisairaat henkilöt ja heidän läheisensä ovat kokeneet korona-ajan ja millaisia vaikutuksia korona-ajalla on ollut heidän elämäänsä ja hyvinvointiinsa. Kyselyn tuloksia käytetään Muistiliiton vaikuttamis- ja kehittämistyössä sekä osana Itä-Suomen yliopiston tutkimustyötä.  

Läheisille ja omaisille on kyselyssä erilliset kysymykset, joissa pyydetään arvioimaan koronapandemian vaikutuksia myös muistisairaaseen henkilöön.

Kyselyyn vastaaminen vie 10 – 20 minuuttia. Vastaukset annetaan ja käsitellään nimettöminä. 

Lisätietoja antaa: Minna Teiska, p. 0447277406, minna.teiska@muistiliitto.fi

Pääset vastaamaan kyselyyn alla olevaa linkkiä napsauttamalla:

https://q.surveypal.com/KYSELY-koronan-vaikutuksista-muistisairaille-ja-heidan-laheisilleen/0