Ilmianna hyvä hoitokoti – Välitä-tunnustus

Talvella 2011 muistisairas nainen lähti hoitokodista ja hän ehti paleltua ennen kuin hänet löydettiin. Monet ihmiset olivat nähneet hänet kulkemassa vähissä vaatteissa kylän raitilla. Tämän naisen omainen otti yhteyttä muistiyhdistykseen ja oli tyrmistynyt ihmisten välinpitämättömyydestä. Miksi kukaan ei välittänyt? Miksi ihmiset vain kulkivat ohi?  Omaisen kanssa keskustellessa pohdittiin, että voisiko asialle tehdä jotain. Muistiyhdistys päätti tarttua aiheeseen ja tästä lähti ”Välitä”- kampanja. Myös Muistiliitto aloitti valtakunnallisen Välitä-kampanjan.

Tämän asian seurauksena Oulun Seudun Muistiyhdistys on vuosittain myöntänyt ”Välitä”- tunnustuspalkinnon, ”Välitä”-teon. Tunnustuksen ovat saaneet Taksiautoilijat, Oulun poliisi, Matkapalvelukeskus ja vanhustyön pastori Markku Palosaari. Välitä teolla halutaan vaikuttaa myönteisesti ihmisten asenteisiin. Meistä jokainen voi jossain elämän vaiheessa ja tilanteessa tarvita toisten apua. Silloin tarvitaan lähimmäisen rakkautta ja välittämistä. Tavoitteena on rakentaa muistiystävällinen Suomi. Muistiystävällisen Suomen rakentaminen kuuluu muistiyhdistyksen strategiaan. Vain yhdessä hyviin muistiystävällisiin tekoihin kannustamalla luomme Muistiystävällisen yhteiskunnan, jossa meillä jokaisella on hyvä elää.

Yhdistyksen 30v. juhlavuonna haluttiin palkita hyvä hoitokoti. Muistiyhdistys halusi tunnistaa Ilmianna hyvä hoitokoti -kyselyllä omalla toiminta-alueella toimivan hoitokodin, jossa muistisairaan on hyvä elää silloin, kun hän ei voi enää asua omassa kotonaan. Kysely oli vastapainoa keväällä 2019 käynnistyneelle keskustelulle, jossa paljastui muistisairaiden huonoa kohtelua hoitoyhteisöissä. Oulun Seudun Muistiyhdistys haluaa kannustaa hyvään, tunnistaa ja palkita hyvän hoitokodin toiminta-alueellaan.

Kyselyn vastaajia pyydettiin nimeämään hyvä hoitokoti. Vastauksien hajonta oli suuri. Eniten mainintoja (yhteensä 35 mainintaa) saivat viisi hoitokotia, joista Oulun Seudun Muistiyhdistyksen hallitus valitsi kyselyn vastausten perusteella tunnustuspalkinnon saajaksi Oulussa toimivan Vesper-kodin. Loput vastaukset hajosivat runsaalle parillekymmenelle hoitokodille.

Oulussa toimivan Vesper-kodin hyvinä piirteinä vastausten mukaan olivat kotoisa ja rauhallinen ilmapiiri, kaunis sisustus ja sisäpiha. Asukkaat voivat osallistua vointinsa mukaan kodin askareisiin ja ulkoiluun. Musiikki oli mukana Vesper-kodin elämässä. Muistisairaita ja heidän läheisiänsä kohdeltiin kunnioittaen ja yksilöllisesti elämänhistoria tuntien. Vastausten mukaan palautteisiin suhtauduttiin vakavasti toimintaa korjaten ja kehittäen.

Ilmianna hyvä hoitokoti -selvityksessä kuvataan niitä hyvän kodin piirteitä, joita vastaajat (N=74) luonnehtivat olevan nimeämässään hoitokodissa. Hyvän kodin arki ja juhla rakentuvat jokapäiväisten toimien ja joustavan päivärytmin, kodin askareiden ja liikkumismahdollisuuksien sekä elämän kohokohtien rytmittämänä. Muistisairaan kohtaaminen ja vuorovaikutus rakentuvat yksilöllisyyden, arvostuksen ja aitouden perustalle. – Hyvässä kodissa on mukava ilmapiiri, mielekästä tekemistä ja muistisairas henkilö kohdataan arvostavasti yksilönä. 

Oulun Seudun Muistiyhdistys kannustaa hoitokoteja vahvistamaan hyvää hoitoa. Siinä on hyvänä apuna Muistiliiton Hyvänhoidon kriteerit. Sen avulla toimintaa on helppo arvioida ja kehittää. Tavoitteena on, että jokainen saa elää omannäköistä elämää myös hoitokodissa.

Toiminnanjohtaja Paula Ylikulju