Hyvinvointia arkeen

Kokonaisvaltainen hyvinvointi muodostuu monista tekijöistä; terveydestä, kodista, sosiaalisista suhteista, itsensä toteuttamisesta, onnellisuudesta ja mielekkäästä tekemisestä. (THL, Hyvinvointi, viitattu 15.11.2019.) Näihin asioihin pääsimme syventymään Hyvinvointia arkeen- ryhmässä, joka toteutui syksyllä 2019. Hyvinvointia arkeen –ryhmä kokoontui kuusi kertaa syksyn aikana aina torstaisin. ”Torstai on toivoa täynnä!”, eräs ryhmäläisitämme totesikin. Ryhmän ohjaajina toimivat toimintaterapeuttiopiskelijat Venla ja Sanna.

Ryhmä oli suunnattu pariskunnille, joista toinen puoliso on sairastunut muistisairauteen. Ryhmän tarkoituksena oli tukea pariskuntien yhteistä arkea sekä auttaa ryhmäläisiä tunnistamaan omaan arkeen liittyviä voimavaroja. Halusimme tukea niin parisuhdetta kuin puolisoiden henkilökohtaista arkea. Ryhmäläiset toivoivat ryhmältä vertaistukea sekä uusia vinkkejä arjen hyvinvoinnin edistämiseksi. Ryhmän teemat valittiin yhdessä ryhmäläisten kanssa ensimmäisellä ryhmäkerralla, kun pohdimme, mistä toiminnoista hyvä arki koostuu. Hyvän arjen osatekijöiksi ja ryhmän teemoiksi muodostuivat stressin hallinta, rentoutuminen ja lepo, liikunta, ravitsemus ja ruokailu sekä ihmissuhteet. Lisäksi viimeisellä ryhmäkerralla käsittelimme unelmia ja tulevaisuutta.

Ryhmäkerrat aloitettiin kahvin äärellä keskustellen kuluneen viikon kuulumisista. Tämän jälkeen syvennyimme ryhmässä aina kullekin ryhmäkerralle valittuun teemaan. Teemoja käsiteltiin eri tavoilla; sekä toiminnallisesti että keskustellen. Esimerkiksi ravitsemus ja ruokailu –kerralla kokkasimme yhdessä hedelmäsalaattia ja marjarahkaa sekä keskustelimme ruokailuun liittyvistä tavoista ja tottumuksista. Stressin hallinta, rentoutuminen ja lepo –kerralla kävimme mielikuvamatkalla järven rannalla ja harjoittelimme erilaisia rentoutumiskeinoja. Rentoutumiskerralta saadun hyvän palautteen myötä päätimme myös suuren osan ryhmäkerroista rentoutumisharjoitukseen. Ryhmään syntyi nopeasti avoin ilmapiiri ja keskustelu oli aktiivista. Teemat herättelivät keskustelua ja pohdintaa omasta arjesta. Oppiminen ryhmässä oli vastavuoroista, sillä opimme myös ohjaajina ryhmäläisiltä paljon. Ohjaajina meihin teki myös suuren vaikutuksen ryhmäläisten lämminhenkisyys. Oli mukavaa havainnoida vuosikymmeniä yhdessä olleiden pariskuntien välistä kunnioitusta ja välittämistä. Ryhmäläiset antoivat ja saivat toisiltaan vertaistukea jakamalla kokemuksia omasta jokapäiväisestä arjestaan sekä siihen muodostuneista selviytymiskeinoista.

Osallistujien palaute ryhmästä oli positiivista. Ryhmäläiset kertoivat, että osa käydyistä asioista oli siirtynyt osaksi omaa arkea. Lisäksi käydyt asiat olivat muistuttaneet esimerkiksi rentoutumisen ja levon tärkeydestä osana arjen hyvinvointia. Positiivinen palaute vahvisti meidän ohjaajien ammatillista osaamista sekä antoi työkaluja tulevaan työhön. Tuleville toimintaterapeuteille ryhmänohjaus oli opettavainen ja antoisa kokemus. Kiitämme Oulun seudun Muistiyhdistystä ja ryhmään osallistuneita pariskuntia mukavasta ryhmästä. Eräs ryhmäläisistä tiivisti kokemuksen mukavasta ryhmästä: ”Kyllähän tämä aina kotiolot voittaa!”

Venla Kesti & Sanna Soramäki, Toimintaterapeuttiopiskelijat Oulun ammattikorkeakoulu