Aivotreeni muistin tukena

Ihmisten nimet unohtuvat, kaupassa ei muista mitä tuli ostamaan ja uusi älypuhelin tuntuu hankalalta käyttää. Nämä ovat monelle meistä tuttuja asioita, mutta eivät vielä ole merkki alkavasta muistisairaudesta. Jos kuitenkin unohtaa toistuvasti muitakin asioita ja unohtelu hankaloittaa arkielämää merkittävästi, kannattaa hakeutua tutkimuksiin. Mitä varhaisemmassa vaiheessa puututaan muistamisen ongelmiin, sitä paremmin niitä pystytään hoitamaan. Osa muistihäiriöistä on parannettavissa tai hidastettavissa, mutta osa on luonteeltaan eteneviä. Kun pidät huolta muististasi, voit lisätä vastustuskykyä muistisairauksien aiheuttamiin muutoksiin.

Muistisairaudet eivät ole vain ikääntyneiden sairaus vaan etenevää muistisairautta sairastaa 7 000-10 000 työikäistä suomalaista. Oulun Seudun Muistiyhdistyksen Kiinni Elämässä -toiminta järjestää työikäisille muistisairauden varhaisvaiheessa oleville klubitapaamisia sekä IE-ryhmiä. Klubitapaamiset mahdollistavat vertaistuen saannin, mutta IE-ryhmässä yhdistyy vertaisuus ja kognitiivinen harjoittelu. IE-ryhmässä teemme IE (Instrumental Enrichment) – harjoituksia sekä muita aivoja aktivoivia tehtäviä. Aivotreeni on osa muistisairaan itselleen valitsemaa kuntoutusta. Menetelmän avulla voidaan vahvistaa ja kehittää kognitiivisia taitoja sekä korjata tai hidastaa esim. muistisairauden aiheuttamia vaurioita sekä ylläpitää olemassa olevia taitoja. Säännöllinen ja tavoitteellinen aivotreeni mukavassa porukassa vahvistaa uskoa omiin kykyihin sekä parantaa keskittymistä ja ongelmanratkaisutaitoja.

Aivotreeni on hyödyllistä jokaiselle, vaikka ei olisikaan todettu muistisairautta. Voit aktivoida aivojasi monin tavoin. Erillisten aivojumppaharjoitusten lisäksi voit yrittää painaa mieleen asioita: kauppalistoja, puhelinnumeroita ja osoitteita. Aivot aktivoituvat kun poikkeat rutiineista ja teet asioita eri tavalla kuin yleensä. Et voi muistaa asioita jos et ole keskittynyt ja painanut niitä mieleen. Ikääntyessä uusien asioiden opettelu vie muutenkin enemmän aikaa ja vaatii kertaamista. Muistitoiminnot kiittävät riittävästä unesta ja levosta. Suojaat aivojasi kun vältät alkoholia ja stressiä sekä hoidat masennustasi. Monipuolinen ravinto ja liikunta edistävät aivoterveyttä ja lisäävät hyvää oloa. Aivot saavat ärsykkeitä kun lähdet kotoa ihmisten ilmoille. Sosiaalinen kanssakäyminen tukeekin mielen hyvinvoinnin lisäksi myös muistia. Ryhmässä tapahtuva vuorovaikutukseen perustuva aivotreeni on hyväksi havaittu kuntoutusmuoto varhaisvaiheen muistisairaille. Meille sopiikin sanonta: Jokainen osaa ja jokainen oppii!

Mukavia syyspäiviä toivottaa,

Kaisa Hartikka

Muistivalmentaja

Kiinni Elämässä työikäisten toiminta

Kategoriat Blogi