Palvelut

Muistiyhdistys järjestää erilaisia koulutuksia sosiaali- ja terveydenhoitoalan ammattihenkilöstön työn tueksi. Ammattihenkilöstölle tarjotaan räätälöityä koulutusta, jossa sisältö määritellään kohderyhmän tarpeiden mukaan.

Aihesisällöistä riippuen kouluttajina toimivat yhdistyksen omat työntekijät tai muut asiantuntijat, esim. geriatri.

Tavallisimpia koulutusaiheita ovat mm:

  • Muistisairaudet ja niiden hoito
  • Käytösoireet ja niiden hoito
  • Muistisairaan henkilön kohtaaminen
  • Kuntoutumista edistävä työote muistityössä
  • Virikkeellisyys ja aktiivinen arki
  • Aivoterveyden edistäminen – voiko muistisairautta ennaltaehkäistä?
  • Todettu muistisairaus-kuinka varautua tulevaan?

Muut aiheet toiveidenne ja omien mahdollisuuksiemme mukaan.

Pyydä tarjous yhdistys@osmy.fi tai puh. 044-0332 992.

 

Myytävät tuotteet

Myytävät tuotteet