Olet täällä

Vielä Virtaa -hanke

Hanke toimii RAY:n tuella vuosina 2012-2015. Kuulumme Raha-automaattiyhdistyksen valtakunnalliseen Eloisa Ikä-avustusohjelmaan, jota koordinoi Vanhustyön keskusliitto. Olemme mukana myös Eloisan Iän tutkimusverkossa.

Vielä Virtaa –hanke on jatkoa vuosina 2007-2011 olleelle Muistiverkko-hankkeelle. Vielä Virtaa –hankkeen tavoitteena on, että ikäihminen voi jatkaa itselleen merkityksellisten asioiden tekemistä yhdessä toisten kanssa muistisairaudesta huolimatta. Pääpaino tekemisessä on jäljellä olevissa voimavaroissa, eikä muistisairauden mahdollisesti jo heikentämissä asioissa. Vielä Virtaa –hanke järjestää erilaisia teemakerhoja, joihin ikääntyvä muistisairas ihminen voi hakeutua omien mielenkiintojensa mukaan. Hankkeessa kehitetään myös erilaisia voimavaralähtöisiä menetelmiä ammattilaisten ja vapaaehtoisten käyttöön.

Kerhotoiminnan lisäksi Vielä Virtaa –hanke kehittää muistivapaaehtoistoimintaa. Tavoitteena on, että löydämme keinoja madaltaa kynnystä lähteä vapaaehtoiseksi muistisairaiden pariin. Hanke järjestää muistivapaaehtoisille säännöllisesti vertaistapaamisia, koulutusta ja virkistystä. Erityisesti painotamme muistivapaaehtoisten toteuttamaan pienryhmätoimintaa. Hankkeen työntekijät toimivat myös yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan yhteyshenkilöinä.

 

In English

The Vielä Virtaa project is one of the development projects of Memory Association of Oulu Region. The aim of the project is enable elderly people to continue to engage in meaningful activities with others, in spite of dementia. This supports their perception of themselves as active persons. The Vielä Virtaa project organizes resource-oriented theme groups. In addition to this, voluntary activities are developed in the project.

The project is part of the Active Age -Never mind the years -programme (funded by Finland’s Slot Machine Association). The aim of the Active Age programme, which is coordinated by the Central Union for the Welfare of the Aged, is to strengthen the capabilities of the elderly and to promote their inclusion, to identify problems brought about by different life events and to provide support at an early stage (www.eloisaika.fi).