RAY:n hankkeet

Oulun Seudun Muistiyhdistyksellä on ollut Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamia hankkeita jo reilut kymmenen vuotta.

Hankkeiden tavoitteena on aina ollut tavalla tai toisella muistisairaiden ja heidän läheistensä hyvinvoinnin lisääminen. Uusia kehittämistarpeita on noussut esiin vuosien varrella.

Tällä hetkellä toimii kolme hanketta: Muistiluotsi, Kiinni Elämässä ja Lähelläsi. Lähelläsi -hanke on jatkoa keväällä 2016 päättyneelle Vielä Virtaa -hankkeelle. Näissä kaikissa on omat kohderyhmänsä ja painopistealueensa. Jo päättyneisiin hankkeisiin voit tutustua tästä.