Blogi

Muistivapaaehtoisten Tammistartti 2017

"Uusi vuosi - uudet kujeet"

Yhdistyksen vapaaehtoistoimintaa on kehitetty jo muutama vuosi ja sitä myöten on mukaan saatu useita innostuneita ja lämminhenkisiä ihmisiä. Osa heistä on toiminut muistivapaaehtoisena jo vuosia. Etenkin MuistiKaveri-koulutuksen myötä uusia vapaaehtoistoimijoita löytää paikkansa yhdistyksen toiminnasta. MuistiKaveri -koulutus onkin tarkoitettu kaikille heille, jotka haluavat tavalla tai toisella toimia muistiyhdistyksen vapaaehtoisena.

Kevät ja syyskaudet aloitamme aina  yhteisillä vertaistapaamisilla. Tämän kevään Tammistartti pidettiin 24.1. ja sujui rennossa ja keskustelevassa tunnelmassa -välillä kahvitellen ja lounasta nauttien. Mukana tapaamisessa oli reilu parikymmentä sekä ennen mukana olleita että uusia vapaaehtoisia. Yhdessä käytiin läpi kuulumisia ja olemassa olevia sekä tulevia vapaaehtoistoiminnan tehtäviä. Suunniteltiinpa jo hieman syksynkin tarpeita. Entisten hyviksi todettujen toimintojen oheeseen on siis tulossa myös uusia kujeita. 

Kaikille muistivapaaehtoisille, jotka antavat omaa aikaansa, haluavat auttaa ja olla lisäämässä muistisairaiden, omaisten, pariskuntien sekä isompienkin porukoiden osallistumisen mahdollisuuksia, täytyy nostaa hattua. Näissä tapaamisissa aina todentuu kuinka moni ihminen on hyvästä sydämestään kiinnostunut olemaan mukana yhdistyksen toiminnassa ja kuinka hienoa on olla koordinoimassa muistivapaaehtoistoimintaa.  Tästä on hyvä aloittaa taas kausi.

Minna ja Minna

Yhdessä ilman ikärajaa

Jokseenkin harvoin näkee, että selkeästi eri-ikäiset viettäisivät vapaa-aikaa keskenään. Omanikäisten kanssa toiminen on yleensä sujuvampaa, sillä ajatukset ja arvostuksen kohteet ovat samankaltaisia. Hengenheimolaisia on helppo löytää. ”Voi, ei ollu tämmöstä meijän nuoruuvessa!” ja samanikäiset tietävät heti mistä puhutaan.

Eri-ikäisten yhteinen tekeminen mahdollistaa sukupolvien aikana kertyneen historiatiedon siirtymisen uusille sukupolville. Maailman muuttuessa aina joku säilyy. Ikäpolvien yhteistä olemista ja tekemistä tarvitaan, jotta ymmärtäisimme mistä tulemme ja keitä olemme. Luonnollisinta eri ikäpolvien välinen toimiminen on sukulaisten kesken, mutta muunkinlainen ikäpolvitoiminta on tarpeen. 

Ikäpolvitoiminnan toteuttaminen saattaa joskus tuntua haasteelliselta. Tekemistä helpottaa se, että kaikilla on yhteinen mielenkiinnon kohde kuten vaikkapa musiikki, elokuvat, ruoanlaitto tai ulkoilu. Mukavan tekemisen äärellä voidaan olla luontevasti yhdessä. Osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemiseen ei riitä, että saa olla mukana tilaisuudessa esimerkiksi palvelutalon vanhukset kuuntelemassa, kun pienet lapset laulavat heille. Syvimmät kokemukset syntyvät siitä, kun aidosti tehdään jotain yhdessä.

Monesti ajatellaan, että ikäpolvitoiminnassa nuoremmat oppivat ikääntyneemmän väen elämänkokemuksesta ja iäkkäillä on mahdollisuus omaksua nuorilta uusia tapoja toimia ja ajatella. Entäs jos tehtäisiinkin jotain sellaista missä kaikilla olisi yhtäläinen mahdollisuus oppia uutta ja ehkä jopa ylittää omat rajansa ja taitonsa?

Valtakunnallista vanhustenviikkoa vietetään tänä vuonna viikolla 40 ja viikon teema on Tekee mieli oppia! Kyky oppia säilyy koko eliniän, vaikka oppiminen muuttuukin ikääntymisen myötä. Jopa muistisairas ihminen pystyy oppimaan uutta, kun opeteltava asia on hänelle merkityksellinen ja mukava. Kun ihminen saa tehdä sitä mistä pitää ja mikä on hänelle tärkeää, hän suoriutuu siitä paremmin. Merkityksellisyys motivoi. Ikääntyneen elämänkokemus auttaa hallitsemaan kokonaisuuksia paremmin ja ikääntynyt osaa yleensä olla myös armollinen itselle. Kaikkea ei tarvitse enää oppia, vaan saa keskittyä siihen mikä oikeasti kiinnostaa. Ei siis ole estettä sille, etteivätkö eri-ikäiset voisi olla yhdessä haastamassa itseään ja oppimassa uutta. Mikäs sen parempaa ikäpolvitoimintaa!

Ikäpolvitoimintaa kannattaa kokeilla! Se onnistuu, kun mukana on innokkuutta, ennakkoluulottomuutta, toimeliaisuutta ja hyviä yhteistyökumppaneita.

Maaret Meriläinen

Lähelläsi-hanke, Oulun seudun muistiyhdistys

Teksti on julkaistu myös sanomalehti Kalevan Muutos nyt -blogina sekä Yhteisöt-sivuilla 26.9.

Aivotreeni muistin tukena

Ihmisten nimet unohtuvat, kaupassa ei muista mitä tuli ostamaan ja uusi älypuhelin tuntuu hankalalta käyttää. Nämä ovat monelle meistä tuttuja asioita, mutta eivät vielä ole merkki alkavasta muistisairaudesta. Jos kuitenkin unohtaa toistuvasti muitakin asioita ja unohtelu hankaloittaa arkielämää merkittävästi, kannattaa hakeutua tutkimuksiin. Mitä varhaisemmassa vaiheessa puututaan muistamisen ongelmiin, sitä paremmin niitä pystytään hoitamaan. Osa muistihäiriöistä on parannettavissa tai hidastettavissa, mutta osa on luonteeltaan eteneviä. Kun pidät huolta muististasi, voit lisätä vastustuskykyä muistisairauksien aiheuttamiin muutoksiin.

Muistisairaudet eivät ole vain ikääntyneiden sairaus vaan etenevää muistisairautta sairastaa 7 000-10 000 työikäistä suomalaista. Oulun Seudun Muistiyhdistyksen Kiinni Elämässä -toiminta järjestää työikäisille muistisairauden varhaisvaiheessa oleville klubitapaamisia sekä IE-ryhmiä. Klubitapaamiset mahdollistavat vertaistuen saannin, mutta IE-ryhmässä yhdistyy vertaisuus ja kognitiivinen harjoittelu. IE-ryhmässä teemme IE (Instrumental Enrichment) - harjoituksia sekä muita aivoja aktivoivia tehtäviä. Aivotreeni on osa muistisairaan itselleen valitsemaa kuntoutusta. Menetelmän avulla voidaan vahvistaa ja kehittää kognitiivisia taitoja sekä korjata tai hidastaa esim. muistisairauden aiheuttamia vaurioita sekä ylläpitää olemassa olevia taitoja. Säännöllinen ja tavoitteellinen aivotreeni mukavassa porukassa vahvistaa uskoa omiin kykyihin sekä parantaa keskittymistä ja ongelmanratkaisutaitoja.

Aivotreeni on hyödyllistä jokaiselle, vaikka ei olisikaan todettu muistisairautta. Voit aktivoida aivojasi monin tavoin. Erillisten aivojumppaharjoitusten lisäksi voit yrittää painaa mieleen asioita: kauppalistoja, puhelinnumeroita ja osoitteita. Aivot aktivoituvat kun poikkeat rutiineista ja teet asioita eri tavalla kuin yleensä. Et voi muistaa asioita jos et ole keskittynyt ja painanut niitä mieleen. Ikääntyessä uusien asioiden opettelu vie muutenkin enemmän aikaa ja vaatii kertaamista. Muistitoiminnot kiittävät riittävästä unesta ja levosta. Suojaat aivojasi kun vältät alkoholia ja stressiä sekä hoidat masennustasi. Monipuolinen ravinto ja liikunta edistävät aivoterveyttä ja lisäävät hyvää oloa. Aivot saavat ärsykkeitä kun lähdet kotoa ihmisten ilmoille. Sosiaalinen kanssakäyminen tukeekin mielen hyvinvoinnin lisäksi myös muistia. Ryhmässä tapahtuva vuorovaikutukseen perustuva aivotreeni on hyväksi havaittu kuntoutusmuoto varhaisvaiheen muistisairaille. Meille sopiikin sanonta: Jokainen osaa ja jokainen oppii!

Mukavia syyspäiviä toivottaa,

 

Kaisa Hartikka

Muistivalmentaja

Kiinni Elämässä työikäisten toiminta

Sivut