Olet täällä

    • Etusivu > "Pari päivää pariskuntaa"

"Pari päivää pariskuntaa"

Syyskuussa 2016 pääsimme järjestämään Oulun Seudun Muistiyhdistykselle Lähelläsi-hankkeeseen liittyen kaksi teemapäivää otsikolla ”Pari päivää pariskuntaa”. Päivien järjestäminen liittyi toimintaterapian monialaisen asiakastyön opintoihimme, jonka tavoitteena on harjoitella yhteistyötä työelämätahon kanssa.

Toimintaterapeutti on ryhmänohjauksen ammattilainen. Toimintaterapian ammattiin liittyvät mallit ja viitekehykset tarjoavat vankan teoriapohjan ryhmien ohjaukseen. Toimintaterapeutin ammattitaitoon kuuluu myös toiminnan analyysi, jonka avulla suunnittelimme teemapäivien toiminnat tukemaan päivien tavoitteita. Päivien tavoitteena oli tuoda esille pariskunnan yhteistä tarinaa, sekä tukea rooleja, joita heillä on, ja on ollut, elämässään. Tavoitteena oli myös tutustuttaa pariskunnat paremmin toisiinsa ja mahdollistaa vertaistuen kokeminen ryhmäläisten kesken

Päiviin osallistui yhteensä neljä pariskuntaa, joista toisella on etenevä lievä tai keskivaikea muistisairaus. Kaikki mukana olevat muistisairaat sekä heidän puolisot asuvat kotona. Päivät aloitimme klo 9 yhteisellä aamupalalla. Ensimmäisen päivän toimintoina hyödynsimme ryhmäläisten valokuvia sekä kollaasityöskentelyä, joiden kautta käsittelimme pariskuntien alkuaikoihin liittyviä muistoja sekä yhteistä elämänpolkua. Toimintoihin virittäydyimme ryhmäläisille merkityksellisen musiikin kautta. Päivän aikana saimme lounastaa oululaisille historiallisesti merkityksellisessä Rauhalassa, johon liittyikin osallistujilla paljon henkilökohtaisia muistoja. Päivä päättyi aikuisten satuhierontahetkeen, jonka aikana luimme Eino Leinon runoja rauhoittavan musiikin soidessa taustalla. Toisena päivänä käytimme toimintana valokuvausta. Pariskunnat kuvasivat toisiaan syksyisessä Oulussa heille merkityksellisten maisemien ympäröimänä. Lounasta nautimme tällä kertaa OSMY:n viihtyisissä tiloissa. Päivän päätimme tulevaisuuden haaveiden ja suunnitelmien parissa, jälleen kollaasityyppisesti työskennellen.

Päivien suunnittelu ja toteutus onnistuivat mielestämme hyvin. OSMY:n henkilökunta oli tarvittaessa apunamme päivien aikana ja saimme hyvin ohjausta koko prosessin ajan Maaret Meriläiseltä. Saimme osallistujilta myös positiivista palautetta päivien lopuksi, mikä lämmitti kovasti mieltämme. Kiitämme myös työstämme vastaavaa opettajaa Eliisa Niilekselää kannustavasta ja oivaltavasta ohjauksesta. Päivien suunnittelusta ja ohjaamisesta jäi meille molemmille erittäin lämpimät muistot ja haluammekin vielä kiittää myös kaikkia osallistujia aktiivisesta osallistumisesta molempiin päiviin.

 

Toimintaterapiaopiskelijat

Anna Leinonen ja Hanna Ikonen