Olet täällä

Muistiaktiivit asialla

Muistiliitossa käynnistettiin valtakunnallinen Muistiaktiivit -toiminta jo vuonna 2013. Toiminta aloitettiin Oulun Seudun Muistiyhdistyksessä seuraavana vuonna. Muistiaktiivit -ryhmä koostuu tällä hetkellä seitsemästä Muistiyhdistyksen toiminnassa mukana olevasta aktiivista, joilla jokaisella on kokemusta muistisairaan rinnalla kulkemisesta. Ryhmän tarkoituksena on ottaa kantaa sekä kiinnittää huomiota muistisairaiden ja heidän omaistensa elämänlaatuun vaikuttaviin tekijöihin.

Muistisairaus on koko kansakuntaa koskettava sairaus. Muistiliiton laatiman tilaston mukaan vuosittain sairastuu 14500 ihmistä. Työikäisiä muistisairaita on 7000. Muistisairaus kohtaa yhä nuorempia ihmisiä, joten voidaan puhua merkittävästä kansantaudista siinä missä sydän- ja verisuonisairaudetkin. Keskuudessamme on arviolta 193000 muistisairasta ihmistä. Muistisairaus ei koske ainoastaan sairastunutta ihmistä, vaan se koskettaa koko lähipiiriä, perhettä, sukulaisia ja työyhteisöä. Jotakin kautta sairaus koskettaa meitä jokaista.

Omaishoitajan asema perheessä on raskas. Omaishoitaja on työssä 24/7. Sairauden edetessä vastuu kasvaa. Pitää olla valppaana ympäri vuorokauden, pahimmassa tapauksessa uni on vain ”luurinunta”, aistit ovat valppaana unenkin aikana ja pienimmätkin äänet havahduttavat hereille. Muistisairas ihminen saattaa puuhailla pitkin yötä, järjestellä tavaroita yms.

Jotta sairaus havaittaisiin varhaisessa vaiheessa ja lääkitys voitaisiin aloittaa nopeasti, tulisi terveydenhuollossamme olla järjestelmä, joka poimisi ne ihmiset, joilla voidaan epäillä alkavaa, etenevää muistisairautta. Työterveyshuolto on ensimmäisiä paikkoja, joissa asia tulee ottaa vakavasti jo pienestäkin merkistä ja ohjata henkilö jatkotutkimuksiin. Muistisairauden tutkimustoiminta on Suomessa pitkälle kehittynyttä, maailmanlaajuisestikin huomioita saanutta. Vaikka muistisairauksia ei voida nykylääketieteen keinoin parantaa, sairauden etenemistä hidastavat lääkkeet ovat kehittyneet. Lääkitys toimii tehokkaammin, mitä varhaisemmassa vaiheessa se voidaan aloittaa. Siksi terveydenhuollossamme tulisi olla järjestelmä, joka poimisi ne riskiryhmään kuuluvat henkilöt, joilla voidaan epäillä alkavaa, etenevää muistisairautta. Erityisesti työterveyshuollon tulisi ottaa vakavasti pienetkin merkit ja ohjata henkilö jatkotutkimuksiin. Ongelmana on, että tieto ei aina siirry sinne, missä sitä tarvitaan.

Oikein viitoitettu hoitopolku tulee kuulua toimivaan terveydenhuoltoon jokaisessa kunnassa. Oulun seudulla on hyvä ja kattava terveydenhuoltoverkosto, sekä pätevä, koulutettu henkilöstö. Hoitopolun, johon apua tarvitseva ihminen ohjataan, tulisi olla selkeä ja saavutettava, jotta hän ei jäisi diagnoosinsa kanssa yksin. Ammatti-ihmisten tulee ottaa vastuu, sillä sairastunut ei välttämättä kykene toimimaan itsenäisesti. Lähiomainenkaan ei aina tiedä hädän hetkellä, miten toimia.  Lääkärin tulee ohjata potilas muistihoitajalle, jonka kautta hän pääsee jatkotutkimuksiin ja saa tarvittavan tiedon, hoidon sekä avun voidakseen elää hyvää elämää sairaudesta huolimatta. Vaikka tuntuu, että näinhän asiat hoituvat, kaikissa kunnissa ei näin ole. Ihmiset ovat epätietoisia, miten tulisi toimia saadakseen hyvää hoitoa.

Oulun Seudun Muistiyhdistys, samoin kuin Oulun Seudun Omaishoitajat -yhdistys jakavat jäsenilleen tärkeää tietoa ja auttavat selviytymään arjessa. Kansalaisina myös meillä on vastuu heikoimmassa asemassa olevista - auttava käsi apua tarvitsevalle on hieno ele. Oulun Seudun Muistiyhdistys tarjoaa jäsenilleen virikkeitä, vertaistapaamisia, keskustelua, liikuntaa, musiikkia, kerhoja, teatteria, konsertteja ym.

Kyse on arjessa selviämisestä. Haasteellisuudesta huolimatta sairauden kanssa pystyy elämään ja nauttimaan monista hyvistä yhteisistä vuosista. Jokainen päivä tuo paljon iloa ja elämyksiä yhteisistä kokemuksista. Tukea me tarvitsemme jokainen, yksin ei kenenkään tarvitse yrittää. Omaishoitajille ja -hoidettaville on tarjolla virkistäviä lomia ym. elämänlaatua parantavia tapahtumia, kunhan vain osaa niihin hakeutua tai pyytää neuvoja vaikkapa Muistiyhdistykseltä.

 

Hyvää alkanutta vuotta 2018!

 

Oulun Seudun Muistiaktiivit/Esko Siika-aho

Muistiaktiivit 2018