Olet täällä

    • Etusivu > Aivorassi - Aivotreeniä muististaan huolestuneille Pönkässä

Aivorassi - Aivotreeniä muististaan huolestuneille Pönkässä

Ensimmäinen Aivorassi Klubitalo Pönkässä 

Aivosilta-hankkeen ensimmäinen Aivorassiryhmä aloitettiin syksyllä 2017 yhteistyössä Nuorten ystävät ry:n Klubitalo Pönkän kanssa. Pönkän toiminta on tarkoitettu ensisijaisesti työkyvyttömyyseläkkeellä oleville ihmisille, jotka eivät saa tukea arkeen tai työllistymiseen minkään muun tahon kautta. Pönkän arki koostuu työpainotteisesta päivästä, erilaisista työ- ja koulutusmahdollisuuksista sekä vapaa-ajan toiminnasta.

”Mie tykkään rassata päätä”

Aivorassi-ryhmään tuli mukaan seitsemän muististaan huolestunutta työikäistä. Kokoontumiskerroilla harjoiteltiin keskittymiseen, muistiin, hahmottamiseen, kieleen ja päättelyyn liittyviä tehtäviä mm. kulkemista kartalla, muistiketjuja, vihjeistä päättelyä, muistatko liikkeen, Kim-leikkejä ja tähtitehtäviä. Ryhmäläiset olivat sitoutuneita ja innostuneita. Koettiin, että kokoontumisiin oli mukava tulla. Tunnin kokoontumiset olivat hyvin tehtäväpainotteisia, mutta ilmapiiristä muotoutui mukava ja rento.

”Ryhmä on ollut mukava. On voinut olla juuri se, mikä on.”

”Ryhmä oli ihana, koko viikon kohokohta.”

”Tosi mukava ja rento ryhmä. Rento meininki.”

Tehtävien koettiin antavan sopivasti haastetta.

”Tehtävät olivat sopivan haastavia ja aivoja rassattiin monilla eri tavoilla juuri sopivasti ja oikeilla tavoilla. ”

”Ryhmä tuntui aina loppuvan kesken. Voisi olla vartin pitempi.

”Tarvittaessa sai lisää tehtäviä, jos oli aikaisemmin valmista. Jokainen sai yksilöllisesti sopivia tehtäviä. Jos ei kaikkia kerinnyt tekemään, niin se ei haitannut.”

” Hyvää ohjausta on saatu.”

Kaikki ryhmäläiset kokivat saaneensa onnistumisen kokemuksia.

”Ihmettelin, miten hyvin osasin niitä kulmia. Luulin, etten osaisi näitä”

”Mä osaan tällaistakin”

”Ahdistus on vähentynyt, kun on saanut onnistumisen kokemuksia.”

Erityisesti itsetunnon vahvistuminen ja vireystason parantuminen tuli esille palautteissa. Suurin osa koki oppineensa ajattelemaan asioista uudella tavalla ja valmiuksien toimia toisten kanssa parantuneen. Ryhmään osallistuminen innosti ryhmäläisiä aktivoimaan aivoja monipuolisesti myös arjessa. Meille ohjaajille ryhmä oli innostava kokemus ja ryhmäläisiltä saadun palautteen perusteella jatkamme aivorassin kehittämistä.

Uusi Aivorassi aloitti Pönkässä tammikuussa ja toinen työikäisille suunnattu Aivorassi kokoontuu Aleksinkulmassa. Syksyn ryhmiin voi jo ilmoittautua muististaan huolestuneet 18 – 65 vuotiaat oululaiset! Lisätietoja: p. 050 4532 048.

Aivorassi on muististaan huolestuneelle työikäiselle suunnattu 6-8 hengen aivotreeniryhmä, jossa tehdään monipuolisia, tavoitteellisia ja ohjattuja ajattelu- ja oppimistaitoja kehittäviä harjoitteita. Aivotreeni aktivoi sekä huoltaa aivoja ja siten ennaltaehkäisee myös muistisairausriskiä. Aivorasseissa käytämme pääosin Ahaa! – aivotreeniä yhdessä –materiaalia, joka on kehitetty Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry:n Aivotreenit hankkeessa. Harjoitteiden tuottamien ajattelumallien siirtämisellä osaksi arkea voidaan vahvistaa ja tukea henkilön kognitiivisia taitoja sekä elämänlaatua ja arjen sujumista. Tehtävämateriaali on pääasiassa kynä-paperitehtäviä, joten se sopii käytettäväksi parhaiten silloin, kun kognitiiviset taidot eivät ole heikentyneet merkittävästi.

 

Paula Mustonen ja Kaisa Hartikka

Aivosilta-hanke

 

Kuvassa osa aivorassilaisista.