Blogi

Nauttimalla elämästä vaalit aivojasi!

Aivot ovat elinikäiset ja korvaamattomat. Kaikki kehomme toiminta on yhteydessä aivoihin, ja aivojen terveys vaikuttaa kaikkiin elintoimintoihimme ja tekemiseemme mm. muistin ja sydämen toimintaan sekä kognitiivisiin kykyihin. Aivot ovat elimistön herkin elin. Aivoja täytyy aktiivisesti suojata niiden terveyttä ja hyvinvointia uhkaavilta tekijöiltä. Muistijärjestön ja kaikkien Neurologisten vammaisjärjestöjen (NV) Aivoviikon 2018 teemana on Vaali aivojasi.

Arvokkaita aivojamme voimme vaalia arjen valinnoilla ja pienillä terveellisillä muutoksilla. Aivoterveyttä tukevat terveelliset elämäntavat, kuten terveellinen ravinto, liikunta, sekä aivojen sopiva haastaminen, mutta myös riittävästä levosta huolehtiminen ja stressin välttäminen. Aivot hyötyvät myös alkoholin harkitusta käytöstä ja tupakoinnin vähentämisestä tai lopettamisesta. Viisas pitää lisäksi painonsa ja verenpaineensa kurissa. Hyvät ihmissuhteet eivät ole vain hyvän mielen lähde vaan keinoja pitää huolta aivosoluista. Aivoterveyttä edistävillä elämäntavoilla voidaan pienentää muistisairauden riskiä ja siirtää sairastumisen alkua jopa 5 - 10 vuodella. Myös muistisairas ihminen hyötyy aivoterveyden vaalimisesta.

Tänä vuonna Aivoviikolla kannustetaan antamaan aivoille lepoa ja rauhaa sekä iloa ja mielihyvää. Joskus paras tapa vaalia aivoterveyttä on nauttia elämästä – on hyvä välillä höllätä aivojen kaasujalkaa, ei aina mennä täysillä. Mielihyvä on aivoille ja muistille tärkeää. Erityisesti aivot tykkäävät, kun teemme porukalla mukavia asioita. Aivot rakastavat yhdessä laulamista, metsäkävelyjä, tanssia, lukemista, käsillä tekemistä, rupatteluhetkiä, hassuttelua ja nauramista. Mielihyvää näin pakkasaikaan tuo myös saunominen, joka on mainio tapa hemmotella itseään. Mielihyvähormoneja erittyy ja saunominen vaikuttaa myös sikeämpään uneen, vähäisempään masennukseen sekä jopa pidempään elinikään. Itä-Suomen yliopiston tutkimuksissa vuosina 2015 - 2016 ilmeni, että saunominen laskee Alzheimerin taudin sairastumisen riskiä, jos saunassa käydään tiheästi.

Aivoviikolla (12.–18.3.) innostetaan vaalimaan aivoja ja muistutetaan aivoterveyden vaikutuksista elämänlaatuun ja sairastumisriskiin. Aivoviikolla syntyy Oulun Seudun Muistiyhdistyksen, Muistiliiton ja muiden Neurologisten vammaisjärjestöjen yhteistyönä Aivohoitoloita eri puolille Oulua. Aivohoitolassa tarjotaan vinkkejä ja keinoja aivoterveyden ylläpitoon. Maanantaina 12.3. klo 8 -11 on Aivohoitoloita Tuiran, Kaakkurin ja Haukiputaan hyvinvointikeskuksissa. Keskiviikkona 14.3. klo 16 - 18 Aivohoitolat jalkautuvat Kaakkurin ja Ruskon Citymarketteihin, Ideaparkkiin, Limingantullin Prismaan ja Zeppeliiniin. Tervetuloa keskustelemaan aivoterveydestä ja tapaamaan Oulun Seudun Muistiyhdistyksen ja Neurologisten vammaisjärjestöjen työntekijöitä ja aktiivitoimijoita!

Aivojen jatkuva kuormittaminen haittaa oppimista, muistia ja rentoutumista. Jatkuva ärsyketulva ovat aivoille suuri haaste. Aiheesta on mahdollisuus kuulla lisää torstaina 15.3. klo 18, kun Keskustan seurakuntatalolla on avoin yleisöluento teemalla ”Suojaa aivosi ylikuumenemiselta”. Neuropsykologi Pekka Kuikka kertoo, miten työelämän

tietotulva, keskeytykset, kiire ja häly kuormittavat tarkkaavaisuutta sekä aiheuttavat unohtelua. Turhaa aivojen kuormitusta voidaan vähentää omin ja työyhteisön toimin. Välitä aivoistasi ja tule kuulolle!

Olet lämpimästi tervetullut mukaan aivoviikon tapahtumiin!

 

Aivoterveysasiantuntijat, Kaisa Hartikka ja Paula Mustonen

Aivosilta-hanke

Oulun Seudun Muistiyhdistys

 

Kirjoitus on julkaistu Kalevan Muutos nyt -blogissa 9.3.2018

Aivorassi - Aivotreeniä muististaan huolestuneille Pönkässä

Ensimmäinen Aivorassi Klubitalo Pönkässä 

Aivosilta-hankkeen ensimmäinen Aivorassiryhmä aloitettiin syksyllä 2017 yhteistyössä Nuorten ystävät ry:n Klubitalo Pönkän kanssa. Pönkän toiminta on tarkoitettu ensisijaisesti työkyvyttömyyseläkkeellä oleville ihmisille, jotka eivät saa tukea arkeen tai työllistymiseen minkään muun tahon kautta. Pönkän arki koostuu työpainotteisesta päivästä, erilaisista työ- ja koulutusmahdollisuuksista sekä vapaa-ajan toiminnasta.

”Mie tykkään rassata päätä”

Aivorassi-ryhmään tuli mukaan seitsemän muististaan huolestunutta työikäistä. Kokoontumiskerroilla harjoiteltiin keskittymiseen, muistiin, hahmottamiseen, kieleen ja päättelyyn liittyviä tehtäviä mm. kulkemista kartalla, muistiketjuja, vihjeistä päättelyä, muistatko liikkeen, Kim-leikkejä ja tähtitehtäviä. Ryhmäläiset olivat sitoutuneita ja innostuneita. Koettiin, että kokoontumisiin oli mukava tulla. Tunnin kokoontumiset olivat hyvin tehtäväpainotteisia, mutta ilmapiiristä muotoutui mukava ja rento.

”Ryhmä on ollut mukava. On voinut olla juuri se, mikä on.”

”Ryhmä oli ihana, koko viikon kohokohta.”

”Tosi mukava ja rento ryhmä. Rento meininki.”

Tehtävien koettiin antavan sopivasti haastetta.

”Tehtävät olivat sopivan haastavia ja aivoja rassattiin monilla eri tavoilla juuri sopivasti ja oikeilla tavoilla. ”

”Ryhmä tuntui aina loppuvan kesken. Voisi olla vartin pitempi.

”Tarvittaessa sai lisää tehtäviä, jos oli aikaisemmin valmista. Jokainen sai yksilöllisesti sopivia tehtäviä. Jos ei kaikkia kerinnyt tekemään, niin se ei haitannut.”

” Hyvää ohjausta on saatu.”

Kaikki ryhmäläiset kokivat saaneensa onnistumisen kokemuksia.

”Ihmettelin, miten hyvin osasin niitä kulmia. Luulin, etten osaisi näitä”

”Mä osaan tällaistakin”

”Ahdistus on vähentynyt, kun on saanut onnistumisen kokemuksia.”

Erityisesti itsetunnon vahvistuminen ja vireystason parantuminen tuli esille palautteissa. Suurin osa koki oppineensa ajattelemaan asioista uudella tavalla ja valmiuksien toimia toisten kanssa parantuneen. Ryhmään osallistuminen innosti ryhmäläisiä aktivoimaan aivoja monipuolisesti myös arjessa. Meille ohjaajille ryhmä oli innostava kokemus ja ryhmäläisiltä saadun palautteen perusteella jatkamme aivorassin kehittämistä.

Uusi Aivorassi aloitti Pönkässä tammikuussa ja toinen työikäisille suunnattu Aivorassi kokoontuu Aleksinkulmassa. Syksyn ryhmiin voi jo ilmoittautua muististaan huolestuneet 18 – 65 vuotiaat oululaiset! Lisätietoja: p. 050 4532 048.

Aivorassi on muististaan huolestuneelle työikäiselle suunnattu 6-8 hengen aivotreeniryhmä, jossa tehdään monipuolisia, tavoitteellisia ja ohjattuja ajattelu- ja oppimistaitoja kehittäviä harjoitteita. Aivotreeni aktivoi sekä huoltaa aivoja ja siten ennaltaehkäisee myös muistisairausriskiä. Aivorasseissa käytämme pääosin Ahaa! – aivotreeniä yhdessä –materiaalia, joka on kehitetty Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry:n Aivotreenit hankkeessa. Harjoitteiden tuottamien ajattelumallien siirtämisellä osaksi arkea voidaan vahvistaa ja tukea henkilön kognitiivisia taitoja sekä elämänlaatua ja arjen sujumista. Tehtävämateriaali on pääasiassa kynä-paperitehtäviä, joten se sopii käytettäväksi parhaiten silloin, kun kognitiiviset taidot eivät ole heikentyneet merkittävästi.

 

Paula Mustonen ja Kaisa Hartikka

Aivosilta-hanke

 

Kuvassa osa aivorassilaisista.

Muistiaktiivit asialla

Muistiliitossa käynnistettiin valtakunnallinen Muistiaktiivit -toiminta jo vuonna 2013. Toiminta aloitettiin Oulun Seudun Muistiyhdistyksessä seuraavana vuonna. Muistiaktiivit -ryhmä koostuu tällä hetkellä seitsemästä Muistiyhdistyksen toiminnassa mukana olevasta aktiivista, joilla jokaisella on kokemusta muistisairaan rinnalla kulkemisesta. Ryhmän tarkoituksena on ottaa kantaa sekä kiinnittää huomiota muistisairaiden ja heidän omaistensa elämänlaatuun vaikuttaviin tekijöihin.

Muistisairaus on koko kansakuntaa koskettava sairaus. Muistiliiton laatiman tilaston mukaan vuosittain sairastuu 14500 ihmistä. Työikäisiä muistisairaita on 7000. Muistisairaus kohtaa yhä nuorempia ihmisiä, joten voidaan puhua merkittävästä kansantaudista siinä missä sydän- ja verisuonisairaudetkin. Keskuudessamme on arviolta 193000 muistisairasta ihmistä. Muistisairaus ei koske ainoastaan sairastunutta ihmistä, vaan se koskettaa koko lähipiiriä, perhettä, sukulaisia ja työyhteisöä. Jotakin kautta sairaus koskettaa meitä jokaista.

Omaishoitajan asema perheessä on raskas. Omaishoitaja on työssä 24/7. Sairauden edetessä vastuu kasvaa. Pitää olla valppaana ympäri vuorokauden, pahimmassa tapauksessa uni on vain ”luurinunta”, aistit ovat valppaana unenkin aikana ja pienimmätkin äänet havahduttavat hereille. Muistisairas ihminen saattaa puuhailla pitkin yötä, järjestellä tavaroita yms.

Jotta sairaus havaittaisiin varhaisessa vaiheessa ja lääkitys voitaisiin aloittaa nopeasti, tulisi terveydenhuollossamme olla järjestelmä, joka poimisi ne ihmiset, joilla voidaan epäillä alkavaa, etenevää muistisairautta. Työterveyshuolto on ensimmäisiä paikkoja, joissa asia tulee ottaa vakavasti jo pienestäkin merkistä ja ohjata henkilö jatkotutkimuksiin. Muistisairauden tutkimustoiminta on Suomessa pitkälle kehittynyttä, maailmanlaajuisestikin huomioita saanutta. Vaikka muistisairauksia ei voida nykylääketieteen keinoin parantaa, sairauden etenemistä hidastavat lääkkeet ovat kehittyneet. Lääkitys toimii tehokkaammin, mitä varhaisemmassa vaiheessa se voidaan aloittaa. Siksi terveydenhuollossamme tulisi olla järjestelmä, joka poimisi ne riskiryhmään kuuluvat henkilöt, joilla voidaan epäillä alkavaa, etenevää muistisairautta. Erityisesti työterveyshuollon tulisi ottaa vakavasti pienetkin merkit ja ohjata henkilö jatkotutkimuksiin. Ongelmana on, että tieto ei aina siirry sinne, missä sitä tarvitaan.

Oikein viitoitettu hoitopolku tulee kuulua toimivaan terveydenhuoltoon jokaisessa kunnassa. Oulun seudulla on hyvä ja kattava terveydenhuoltoverkosto, sekä pätevä, koulutettu henkilöstö. Hoitopolun, johon apua tarvitseva ihminen ohjataan, tulisi olla selkeä ja saavutettava, jotta hän ei jäisi diagnoosinsa kanssa yksin. Ammatti-ihmisten tulee ottaa vastuu, sillä sairastunut ei välttämättä kykene toimimaan itsenäisesti. Lähiomainenkaan ei aina tiedä hädän hetkellä, miten toimia.  Lääkärin tulee ohjata potilas muistihoitajalle, jonka kautta hän pääsee jatkotutkimuksiin ja saa tarvittavan tiedon, hoidon sekä avun voidakseen elää hyvää elämää sairaudesta huolimatta. Vaikka tuntuu, että näinhän asiat hoituvat, kaikissa kunnissa ei näin ole. Ihmiset ovat epätietoisia, miten tulisi toimia saadakseen hyvää hoitoa.

Oulun Seudun Muistiyhdistys, samoin kuin Oulun Seudun Omaishoitajat -yhdistys jakavat jäsenilleen tärkeää tietoa ja auttavat selviytymään arjessa. Kansalaisina myös meillä on vastuu heikoimmassa asemassa olevista - auttava käsi apua tarvitsevalle on hieno ele. Oulun Seudun Muistiyhdistys tarjoaa jäsenilleen virikkeitä, vertaistapaamisia, keskustelua, liikuntaa, musiikkia, kerhoja, teatteria, konsertteja ym.

Kyse on arjessa selviämisestä. Haasteellisuudesta huolimatta sairauden kanssa pystyy elämään ja nauttimaan monista hyvistä yhteisistä vuosista. Jokainen päivä tuo paljon iloa ja elämyksiä yhteisistä kokemuksista. Tukea me tarvitsemme jokainen, yksin ei kenenkään tarvitse yrittää. Omaishoitajille ja -hoidettaville on tarjolla virkistäviä lomia ym. elämänlaatua parantavia tapahtumia, kunhan vain osaa niihin hakeutua tai pyytää neuvoja vaikkapa Muistiyhdistykseltä.

 

Hyvää alkanutta vuotta 2018!

 

Oulun Seudun Muistiaktiivit/Esko Siika-aho

Muistiaktiivit 2018

Yhdessä eteenpäin – vuorovaikutusta ja vertaistukea

Ohjasimme syys-lokakuun 2017 aikana Yhdessä eteenpäin-vuorovaikutusryhmää Oulun Seudun muistiyhdistyksellä. Opiskelemme Oulun ammattikorkeakoulussa toimintaterapiaa. Ryhmän ohjaaminen kuului osaksi toiminterapian opintojemme Monialainen asiakastyö-opintojaksoa. Ryhmässä osallistujina oli neljä pariskuntaa. Pariskunnista osa oli osallistunut muistiyhdistyksen toimintaan jo kauan, osalle toiminta oli aivan uutta. Ryhmä kokoontui yhteensä kuusi kertaa muistiyhdistyksen olohuoneessa. Ryhmän tavoitteina oli auttaa puolisoa löytämään uusia tapoja olla vuorovaikutuksessa, löytää erilaisia keinoja muistisairaan vuorovaikutuksen mahdollistamiseksi sekä jakaa tietoa vuorovaikutuksesta ja sen keinoista.

Vuorovaikutus on asia joka on läsnä arjessamme joka hetki vaikkei sen eri muotoja ja merkitystä välttämättä arjen pyörteissä ajattelekaan. Usein ajatellaan, että vuorovaikutus on vain keskustelua toisen kanssa, vaikka vuorovaikutukseen kuuluukin lukuisia erilaisia asioita. Vuorovaikutusta ovat muun muassa myös koskettaminen, ilmeet ja eleet sekä kaikenlainen kanssakäyminen muiden ihmisten kanssa. Muistisairaus näkyy myös vuorovaikutuksen muutoksina ja toimivan, sujuvan arjen mahdollistamiseksi myös vuorovaikutuksen sujuminen on tärkeää.

Toimintaterapiassa vuorovaikutuksen merkitys on suuri ja se on merkittävä osa niin arjen toimimista kuin terapiasuhdettakin. Vuorovaikutuksen vaikeutuessa osallistuminen arjen toimintoihin, esimerkiksi ihmissuhteisiin tai päivittäisiin asiointeihin, on vaikeaa. Vuorovaikutuksen vaikeutuessa ihminen voi huomaamattaankin eristäytyä ihmissuhteistaan ja arkitoimistaan täysin. Ryhmien ohjaaminen on osa toimintaterapeutin ammatillista osaamista, samoin kuin vuorovaikutuksen mahdollistaminen erilaisten keinojen ja toimintojen avulla. Koemme vuorovaikutuksen mahdollistamisen keskeisenä osana omaa ammattitaitoamme ja vuorovaikutukseen keskittyvän ryhmän ohjaaminen oli opettavainen ja osaamistamme kehittävä kokemus.

Ryhmässämme tärkeimmiksi asioiksi muodostuivat yhdessä tekeminen ja oleminen. Vertaistuen merkitys näkyi vahvasti ryhmäkertojen aikana positiivisena ja avoimena tunnelmana. Välillä vaikeammistakin asioista keskustellessa tunnelma pysyi avoimena ja yhdessä pohdittiin monenlaisia teemoja vuorovaikutuksen näkökulmasta. Keskustelun lisäksi ryhmäkerroilla oli myös pieniä toiminnallisia hetkiä ja harjoituksia kunkin kerran teemaan liittyen. Toiminnallisten hetkien avulla pyrimme tukemaan myös muistisairaiden ryhmäläisten mahdollisuutta osallistua ryhmään ja toimintaan vaikka vuorovaikutus joiltain osin olisikin jo vaikeutunut. Ryhmäläisten antaman palautteen perusteella ryhmäläiset saivat erityisesti vertaistukea ja uutta ajateltavaa. Palautteen mukaan ryhmäläiset kokivat, että ryhmässä käsiteltiin heille tärkeitä asioita ja he kokivat saaneensa uutta tietoa vuorovaikutuksesta.

Ryhmän ohjaaminen ja yhteistyö ryhmäläisten kanssa oli antoisaa ja sujui mielestämme hyvin. Yhteistyö muistiyhdistyksen kanssa oli sujuvaa ja saimme paljon ohjausta ja tukea ryhmän suunnitteluun muistiyhdistyksen Maaretilta ja Minnalta. Ryhmäläisten antama palaute oli positiivista ja koemme onnistuneemme ryhmän suunnittelussa ja toteutuksessa hyvin. Ryhmän hyvän tunnelman ja toimivuuden myötä ryhmäläiset toivoivat, että tapaisimme vielä kertaalleen samalla porukalla hieman myöhemmin. Tämä toivottu yhteinen tapaamiskertamme onkin alustavasti suunniteltuna tammikuulle 2018. Omalta osaltamme jatkamme yhteistyötämme muistiyhdistyksen kanssa vielä opinnäytetyömme osalta, joka keskittyy tutkimaan millaisia muutoksia muistisairaus tuo vuorovaikutukseen. Kiitokset sujuvasta yhteistyöstä sekä ryhmäläisille että Oulun seudun muistiyhdistyksen väelle!

Toimintaterapeuttiopiskelijat

Riikka & Suvi

Sivut